Kirchengeschichte 1
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Intercultural Perceptions and Prospects of World Christianity

Autor/Herausgeber: Richard Friedli / Jan A.B. Jongeneel / Klaus Koschorke / Theo Sundermeier / Werner Ustorf (eds.)
Publikationsart: Sammelband
Erscheinungsdatum: 20.12.2010
Verlag: Peter Lang
ISBN: 978-3-631-61462-4
Seiten/Umfang: 140 pp., num. tables
Preis: 30,70
Aus der Reihe: Studies in the Intercultural History of Christianity Vol. 150

Kurzbeschreibung

 

Forschungsprojekt